جدیدترین محصولات فروشگاه
کالباس مرغ دودی 60 %

کالباس مرغ دودی 60 %

قیمت: 148,999 ریال

502026004
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
جرکی کلاسیک 40 گرمی

جرکی کلاسیک 40 گرمی

قیمت: 250,000 ریال

503019809
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
جرکی اسپایسی 20 گرمی

جرکی اسپایسی 20 گرمی

قیمت: 129,000 ریال

503019801
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
همبرگر 90 % ویژه

همبرگر 90 % ویژه

قیمت: 343,999 ریال

401019007
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کراکف مخلوط دودی 90%

کراکف مخلوط دودی 90% / ناموجود

قیمت: 317,000 ریال

502019005
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
جرکی باربیکیو 40 گرمی

جرکی باربیکیو 40 گرمی

قیمت: 250,000 ریال

503019808
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
هات داگ باربیکیو 70 %

هات داگ باربیکیو 70 %

قیمت: 204,670 ریال 3%تخفیف

201017004
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
اسموکی برگر 90 % ویژه

اسموکی برگر 90 % ویژه

قیمت: 343,000 ریال

401019006
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کراکف سالامی دودی 90%

کراکف سالامی دودی 90%

قیمت: 299,999 ریال

502019001
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
جرکی اسپایسی 40 گرمی

جرکی اسپایسی 40 گرمی

قیمت: 250,000 ریال

503019807
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کراکف دودی 80 %

کراکف دودی 80 %

قیمت: 310,000 ریال

502018001
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کینگ برگر 90 % ویژه

کینگ برگر 90 % ویژه

قیمت: 340,999 ریال

401019005
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کراکف پنیر دودی 60%

کراکف پنیر دودی 60%

قیمت: 190,000 ریال

502016003
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
جرکی کلاسیک 20 گرمی

جرکی کلاسیک 20 گرمی

قیمت: 129,000 ریال

503019803
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کباب لقمه 70 %

کباب لقمه 70 %

قیمت: 285,000 ریال

402017001
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کینگ برگر 90 %

کینگ برگر 90 %

قیمت: 408,000 ریال

401019004
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کراکف پپرونی دودی 80%

کراکف پپرونی دودی 80%

قیمت: 371,000 ریال

502018002
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
جرکی  باربیکیو 20 گرمی

جرکی باربیکیو 20 گرمی

قیمت: 129,000 ریال

503019802
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
رویال برگر 95 %

رویال برگر 95 %

قیمت: 410,000 ریال

401019501
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
اسموکی برگر 90 %

اسموکی برگر 90 %

قیمت: 371,999 ریال

401019003
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
گروه های ویژه