لیست محصولات
کالباس خشک دودي80% کالباس خشک دودي80%آندره5%

کالباس خشک دودي80%

۲۷۰,۷۵۰ریال
۲۸۵,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کالباس مرغ 60% کالباس مرغ 60%آندره
کالباس مرغ وگوشت (بيرشينکن)90% کالباس مرغ وگوشت (بيرشينکن)90%آندره10%