لیست محصولات
بخش جستجو

انتخاب گروه
زیرگروه: برگر
کباب لقمه 70 % کباب لقمه 70 %آندره5%

کباب لقمه 70 %

۲۷۰,۷۵۰ریال
۲۸۵,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
رویال برگر 95 % رویال برگر 95 %آندره5%

رویال برگر 95 %

۳۸۹,۵۰۰ریال
۴۱۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
همبرگر 90 % ویژه همبرگر 90 % ویژهآندره5%

همبرگر 90 % ویژه

۳۲۶,۸۰۰ریال
۳۴۴,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
اسموکی برگر 90 % ویژه اسموکی برگر 90 % ویژهآندره5%

اسموکی برگر 90 % ویژه

۳۲۵,۸۵۱ریال
۳۴۳,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کینگ برگر 90 % ویژه کینگ برگر 90 % ویژهآندره5%

کینگ برگر 90 % ویژه

۳۲۳,۹۵۰ریال
۳۴۱,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
همبرگر 75 % ویژه همبرگر 75 % ویژهآندره5%

همبرگر 75 % ویژه

۲۹۵,۴۴۹ریال
۳۱۱,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
همبرگر 60 % ویژه همبرگر 60 % ویژهآندره5%

همبرگر 60 % ویژه

۲۴۱,۳۰۰ریال
۲۵۴,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
همبرگر 30 % همبرگر 30 %آندره5%

همبرگر 30 %

۱۲۹,۲۰۰ریال
۱۳۶,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید