لیست محصولات
بخش جستجو

انتخاب گروه
زیرگروه: ناگت
فیله مرغ سوخاری فیله مرغ سوخاریآندره5%

فیله مرغ سوخاری

۱۵۶,۷۵۰ریال
۱۶۵,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
ناگت مرغ سوخاری(یک کیلویی) ناگت مرغ سوخاری(یک کیلویی)آندره5%
ناگت مرغ سوخاری(نیم کیلویی) ناگت مرغ سوخاری(نیم کیلویی)آندره5%