لیست محصولات
بخش جستجو

انتخاب گروه
زیرگروه: ناگت
شنیتسل فرمینگ مرغ

شنیتسل فرمینگ مرغ

قیمت: 290,999 ریال

302010005
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
ناگت مرغ سوخاری(یک کیلویی)

ناگت مرغ سوخاری(یک کیلویی)

قیمت: 319,201 ریال 5%تخفیف

301010003
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
ناگت مرغ سوخاری(نیم کیلویی)

ناگت مرغ سوخاری(نیم کیلویی)

قیمت: 194,750 ریال 5%تخفیف

301010002
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
فیله مرغ سوخاری

فیله مرغ سوخاری

قیمت: 164,999 ریال

302010002
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد