لیست محصولات
بخش جستجو

انتخاب گروه
زیرگروه: فرآوري
جرکی کلاسیک 40 گرمی جرکی کلاسیک 40 گرمیآندره10%

جرکی کلاسیک 40 گرمی

۲۲۵,۰۰۱ریال
۲۵۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
جرکی باربیکیو 40 گرمی جرکی باربیکیو 40 گرمیآندره10%

جرکی باربیکیو 40 گرمی

۲۲۵,۰۰۱ریال
۲۵۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
جرکی اسپایسی 40 گرمی جرکی اسپایسی 40 گرمیآندره10%

جرکی اسپایسی 40 گرمی

۲۲۵,۰۰۱ریال
۲۵۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
جرکی کلاسیک 20 گرمی جرکی کلاسیک 20 گرمیآندره10%

جرکی کلاسیک 20 گرمی

۱۱۶,۱۰۱ریال
۱۲۹,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
جرکی  باربیکیو 20 گرمی جرکی  باربیکیو 20 گرمیآندره10%

جرکی باربیکیو 20 گرمی

۱۱۶,۱۰۱ریال
۱۲۹,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
جرکی اسپایسی 20 گرمی جرکی اسپایسی 20 گرمیآندره10%

جرکی اسپایسی 20 گرمی

۱۱۶,۱۰۱ریال
۱۲۹,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
رویال مخلوط 98.2 % رویال مخلوط 98.2 %آندره10%

رویال مخلوط 98.2 %

۳۳۴,۸۰۰ریال
۳۷۲,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
رویال پالم فیله 98.2% رویال پالم فیله 98.2%آندره10%

رویال پالم فیله 98.2%

۳۳۴,۸۰۰ریال
۳۷۲,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
رویال چیکو 98.2% رویال چیکو 98.2%آندره10%
بال مرغ فرآوری شده 98.2% بال مرغ فرآوری شده 98.2%آندره10%

بال مرغ فرآوری شده 98.2%

۱۱۰,۷۰۰ریال
۱۲۳,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
بیکن 98.2 % بیکن 98.2 %آندره10%

بیکن 98.2 %

۴۳۵,۶۰۱ریال
۴۸۴,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
رویال بیف 98.2 % (اسلایس) رویال بیف 98.2 % (اسلایس)آندره10%

رویال بیف 98.2 % (اسلایس)

۳۹۱,۵۰۰ریال
۴۳۵,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
سوجوک 90% سوجوک 90%آندره10%

سوجوک 90%

۴۶۹,۸۰۰ریال
۵۲۲,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
سوسیس با 80 % گوشت قرمز ( چوریزو ) سوسیس با 80 % گوشت قرمز ( چوریزو ) آندره10%