لیست محصولات
بخش جستجو

انتخاب گروه
زیرگروه: فرآوري
سینه مرغ گریل شده 98.2

سینه مرغ گریل شده 98.2 / ناموجود

قیمت: 299,000 ریال

205029805
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
رویال فیله بوقلمون 98.2%

رویال فیله بوقلمون 98.2%

قیمت: 572,881 ریال 7%تخفیف

205039803
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
رویال بیف 98.2 % (اسلایس)

رویال بیف 98.2 % (اسلایس)

قیمت: 768,550 ریال 5%تخفیف

205019802
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
جرکی کلاسیک 20 گرمی

جرکی کلاسیک 20 گرمی / ناموجود

قیمت: 314,000 ریال

503019803
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
رویال چیکو 98.2%

رویال چیکو 98.2%

قیمت: 403,621 ریال 7%تخفیف

205029803
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
سوجوک 90%

سوجوک 90%

قیمت: 817,000 ریال 5%تخفیف

203019002
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
جرکی  باربیکیو 20 گرمی

جرکی باربیکیو 20 گرمی / ناموجود

قیمت: 314,000 ریال

503019802
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
بال مرغ فرآوری شده 98.2%

بال مرغ فرآوری شده 98.2%

قیمت: 210,181 ریال 7%تخفیف

205029802
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
سوسیس اسنک 80%

سوسیس اسنک 80%

قیمت: 657,400 ریال 5%تخفیف

201018004
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
جرکی اسپایسی 20 گرمی

جرکی اسپایسی 20 گرمی

قیمت: 314,000 ریال

503019801
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
بیکن 98.2 %

بیکن 98.2 %

قیمت: 768,550 ریال 5%تخفیف

205019804
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
سوسیس 80 % گوشت قرمز( چوریزو )

سوسیس 80 % گوشت قرمز( چوریزو )

قیمت: 657,400 ریال 5%تخفیف

201018003
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
رویال مخلوط 98.2 %

رویال مخلوط 98.2 %

قیمت: 596,130 ریال 7%تخفیف

205049801
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد