لیست محصولات
بخش جستجو

انتخاب گروه
زیرگروه: فرآوري
جرکی کلاسیک 40 گرمی جرکی کلاسیک 40 گرمیآندره10%

جرکی کلاسیک 40 گرمی

۲۲۵,۰۰۱ریال
۲۵۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
جرکی باربیکیو 40 گرمی جرکی باربیکیو 40 گرمیآندره5%

جرکی باربیکیو 40 گرمی

۲۳۷,۵۰۱ریال
۲۵۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
جرکی اسپایسی 40 گرمی جرکی اسپایسی 40 گرمیآندره5%

جرکی اسپایسی 40 گرمی

۲۳۷,۵۰۱ریال
۲۵۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
رویال مخلوط 98.2 % رویال مخلوط 98.2 %آندره5%
رویال پالم فیله 98.2% رویال پالم فیله 98.2%آندره5%

رویال پالم فیله 98.2%

۳۵۳,۳۹۹ریال
۳۷۲,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
رویال چیکو 98.2% رویال چیکو 98.2%آندره5%
بیکن 98.2 % بیکن 98.2 %آندره3%

بیکن 98.2 %

۴۶۹,۴۸۰ریال
۴۸۴,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
رویال بیف 98.2 % (اسلایس) رویال بیف 98.2 % (اسلایس)آندره3%

رویال بیف 98.2 % (اسلایس)

۴۲۱,۹۵۰ریال
۴۳۵,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
سوجوک 90% سوجوک 90%آندره10%
سوسیس با 80 % گوشت قرمز ( چوریزو ) سوسیس با 80 % گوشت قرمز ( چوریزو ) آندره5%