لیست محصولات
بخش جستجو

انتخاب گروه
زیرگروه: فرآوري
جرکی کلاسیک 40 گرمی

جرکی کلاسیک 40 گرمی

قیمت: 225,001 ریال 10%تخفیف

503019809
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
جرکی اسپایسی 20 گرمی

جرکی اسپایسی 20 گرمی

قیمت: 116,101 ریال 10%تخفیف

503019801
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
بیکن 98.2 %

بیکن 98.2 %

قیمت: 445,281 ریال 8%تخفیف

205019804
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
جرکی باربیکیو 40 گرمی

جرکی باربیکیو 40 گرمی

قیمت: 225,001 ریال 10%تخفیف

503019808
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
رویال مخلوط 98.2 %

رویال مخلوط 98.2 %

قیمت: 334,800 ریال 10%تخفیف

205049801
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
رویال بیف 98.2 % (اسلایس)

رویال بیف 98.2 % (اسلایس)

قیمت: 400,201 ریال 8%تخفیف

205019802
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
جرکی اسپایسی 40 گرمی

جرکی اسپایسی 40 گرمی

قیمت: 225,001 ریال 10%تخفیف

503019807
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
رویال فیله بوقلمون 98.2%

رویال فیله بوقلمون 98.2%

قیمت: 334,800 ریال 10%تخفیف

205039803
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
سوجوک 90%

سوجوک 90%

قیمت: 480,240 ریال 8%تخفیف

203019002
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
جرکی کلاسیک 20 گرمی

جرکی کلاسیک 20 گرمی

قیمت: 116,101 ریال 10%تخفیف

503019803
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
رویال چیکو 98.2%

رویال چیکو 98.2%

قیمت: 210,601 ریال 10%تخفیف

205029803
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
سوسیس 80 % گوشت قرمز( چوریزو )

سوسیس 80 % گوشت قرمز( چوریزو )

قیمت: 378,101 ریال 5%تخفیف

201018003
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
جرکی  باربیکیو 20 گرمی

جرکی باربیکیو 20 گرمی

قیمت: 116,101 ریال 10%تخفیف

503019802
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
بال مرغ فرآوری شده 98.2%

بال مرغ فرآوری شده 98.2%

قیمت: 110,700 ریال 10%تخفیف

205029802
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد