لیست محصولات
بخش جستجو

انتخاب گروه
زیرگروه: سوسیس
هات داگ باربیکیو 70 % هات داگ باربیکیو 70 %آندره5%

هات داگ باربیکیو 70 %

۲۰۰,۴۵۱ریال
۲۱۱,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
هات داگ رویال 90% هات داگ رویال 90%آندره5%

هات داگ رویال 90%

۴۱۳,۲۵۰ریال
۴۳۵,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
سوسيس کوکتل ويژه 80% 400 گرمی سوسيس کوکتل ويژه 80% 400 گرمیآندره5%
سوسیس اسنک 80% سوسیس اسنک 80%آندره5%

سوسیس اسنک 80%

۳۶۶,۶۹۹ریال
۳۸۶,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
هات داگ ممتاز ويژه70% هات داگ ممتاز ويژه70%آندره5%

هات داگ ممتاز ويژه70%

۱۷۱,۰۰۱ریال
۱۸۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کوکتل ممتاز70% کوکتل ممتاز70%آندره5%

کوکتل ممتاز70%

۱۸۳,۳۴۹ریال
۱۹۳,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
سوسيس کوکتل پنيردار55% سوسيس کوکتل پنيردار55%آندره5%

سوسيس کوکتل پنيردار55%

۱۷۱,۰۰۱ریال
۱۸۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید