لیست محصولات
بخش جستجو

انتخاب گروه
زیرگروه: سوسیس
هات داگ باربیکیو 70 %

هات داگ باربیکیو 70 %

قیمت: 367,650 ریال 5%تخفیف

201017004
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
هات داگ ممتاز فرانکفورتر 70%

هات داگ ممتاز فرانکفورتر 70%

قیمت: 355,020 ریال 3%تخفیف

201017010
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کوکتل ممتاز70%

کوکتل ممتاز70%

قیمت: 254,140 ریال 3%تخفیف

201017001
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
هات داگ رویال 90%

هات داگ رویال 90%

قیمت: 543,200 ریال 3%تخفیف

201019010
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
هات داگ ممتاز ويژه70%

هات داگ ممتاز ويژه70%

قیمت: 244,150 ریال 5%تخفیف

201017002
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
سوسيس کوکتل پنيردار55%

سوسيس کوکتل پنيردار55%

قیمت: 302,000 ریال

201015506
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
سوسيس کوکتل ويژه 80%

سوسيس کوکتل ويژه 80%

قیمت: 386,060 ریال 3%تخفیف

201018010
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد