لیست محصولات
بخش جستجو

انتخاب گروه
زیرگروه: سوسیس
هات داگ باربیکیو 70 %

هات داگ باربیکیو 70 %

قیمت: 200,451 ریال 5%تخفیف

201017004
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
سوسیس اسنک 80%

سوسیس اسنک 80% / ناموجود

قیمت: 366,699 ریال 5%تخفیف

201018004
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کوکتل ممتاز70%

کوکتل ممتاز70%

قیمت: 187,210 ریال 3%تخفیف

201017001
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
هات داگ رویال 90%

هات داگ رویال 90%

قیمت: 421,950 ریال 3%تخفیف

201019010
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
هات داگ ممتاز فرانکفورتر 70%

هات داگ ممتاز فرانکفورتر 70%

قیمت: 226,980 ریال 3%تخفیف

201017010
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
سوسيس کوکتل پنيردار55%

سوسيس کوکتل پنيردار55%

قیمت: 174,600 ریال 3%تخفیف

201015506
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
سوسيس کوکتل ويژه 80%

سوسيس کوکتل ويژه 80%

قیمت: 247,350 ریال 3%تخفیف

201018010
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
هات داگ ممتاز ويژه70%

هات داگ ممتاز ويژه70%

قیمت: 174,600 ریال 3%تخفیف

201017002
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد