لیست محصولات
بخش جستجو

انتخاب گروه
زیرگروه: کالباس
کراکف دودی 80 % کراکف دودی 80 %آندره5%

کراکف دودی 80 %

۲۹۴,۵۰۰ریال
۳۱۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کالباس کراکف پنير (300گرمي) کالباس کراکف پنير (300گرمي)آندره5%
کالباس مرغ وگوشت (بيرشينکن)90% کالباس مرغ وگوشت (بيرشينکن)90%آندره5%
ژامبون فيله بوقلمون 90% ژامبون فيله بوقلمون 90%آندره5%

ژامبون فيله بوقلمون 90%

۲۸۳,۱۰۰ریال
۲۹۸,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
ژامبون فيله گوشت 90% ژامبون فيله گوشت 90%آندره5%

ژامبون فيله گوشت 90%

۳۵۲,۴۵۰ریال
۳۷۱,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
سالامی 80% گوشت(300 گرمی) سالامی 80% گوشت(300 گرمی)آندره5%

سالامی 80% گوشت(300 گرمی)

۲۹۴,۵۰۰ریال
۳۱۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کالباس مرغ پرسي 90% کالباس مرغ پرسي 90%آندره5%

کالباس مرغ پرسي 90%

۱۸۳,۳۴۹ریال
۱۹۳,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کالباس مرغ وقارچ 60% کالباس مرغ وقارچ 60%آندره5%

کالباس مرغ وقارچ 60%

۱۷۵,۷۵۰ریال
۱۸۵,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کالباس مرغ 60% کالباس مرغ 60%آندره5%

کالباس مرغ 60%

۱۳۵,۸۵۱ریال
۱۴۳,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کالباس نوروزي 90% کالباس نوروزي 90%آندره5%

کالباس نوروزي 90%

۳۲۴,۸۹۹ریال
۳۴۲,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کالباس خشک پرسي 90% کالباس خشک پرسي 90%آندره5%

کالباس خشک پرسي 90%

۲۷۷,۴۰۰ریال
۲۹۲,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کالباس خشک دودي80% کالباس خشک دودي80%آندره5%

کالباس خشک دودي80%

۲۷۰,۷۵۰ریال
۲۸۵,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کالباس خشک ممتاز 70% کالباس خشک ممتاز 70%آندره5%

کالباس خشک ممتاز 70%

۲۱۲,۸۰۰ریال
۲۲۴,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کالباس خشک ويژه 60% کالباس خشک ويژه 60%آندره5%

کالباس خشک ويژه 60%

۱۸۹,۰۵۰ریال
۱۹۹,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید