هات داگ باربیکیو 70 % هات داگ باربیکیو 70 %آندره5%

هات داگ باربیکیو 70 %

۲۰۰,۴۵۱ریال
۲۱۱,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
همبرگر 75 % ویژه همبرگر 75 % ویژهآندره5%

همبرگر 75 % ویژه

۲۹۵,۴۴۹ریال
۳۱۱,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کراکف دودی 80 % کراکف دودی 80 %آندره5%

کراکف دودی 80 %

۲۹۴,۵۰۰ریال
۳۱۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کباب لقمه 70 % کباب لقمه 70 %آندره5%

کباب لقمه 70 %

۲۷۰,۷۵۰ریال
۲۸۵,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
رویال برگر 95 % رویال برگر 95 %آندره5%

رویال برگر 95 %

۳۸۹,۵۰۰ریال
۴۱۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
همبرگر 90 % ویژه همبرگر 90 % ویژهآندره5%

همبرگر 90 % ویژه

۳۲۶,۸۰۰ریال
۳۴۴,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
اسموکی برگر 90 % ویژه اسموکی برگر 90 % ویژهآندره5%

اسموکی برگر 90 % ویژه

۳۲۵,۸۵۱ریال
۳۴۳,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کینگ برگر 90 % ویژه کینگ برگر 90 % ویژهآندره5%

کینگ برگر 90 % ویژه

۳۲۳,۹۵۰ریال
۳۴۱,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
همبرگر 60 % ویژه همبرگر 60 % ویژهآندره5%

همبرگر 60 % ویژه

۲۴۱,۳۰۰ریال
۲۵۴,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
همبرگر 30 % همبرگر 30 %آندره5%

همبرگر 30 %

۱۲۹,۲۰۰ریال
۱۳۶,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
فیله مرغ سوخاری فیله مرغ سوخاریآندره5%

فیله مرغ سوخاری

۱۵۶,۷۵۰ریال
۱۶۵,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
ناگت مرغ سوخاری(یک کیلویی) ناگت مرغ سوخاری(یک کیلویی)آندره5%
ناگت مرغ سوخاری(نیم کیلویی) ناگت مرغ سوخاری(نیم کیلویی)آندره5%
کالباس کراکف پنير (300گرمي) کالباس کراکف پنير (300گرمي)آندره5%
رویال مخلوط 98.2 % رویال مخلوط 98.2 %آندره5%

رویال مخلوط 98.2 %

۳۵۳,۳۹۹ریال
۳۷۲,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
رویال چیکو 98.2% رویال چیکو 98.2%آندره5%

رویال چیکو 98.2%

۲۲۲,۳۰۱ریال
۲۳۴,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
رویال پالم فیله 98.2% رویال پالم فیله 98.2%آندره5%

رویال پالم فیله 98.2%

۳۵۳,۳۹۹ریال
۳۷۲,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
بال مرغ فرآوری شده 98.2% بال مرغ فرآوری شده 98.2%آندره5%

بال مرغ فرآوری شده 98.2%

۱۱۶,۸۵۰ریال
۱۲۳,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
هات داگ رویال 90% هات داگ رویال 90%آندره5%

هات داگ رویال 90%

۴۱۳,۲۵۰ریال
۴۳۵,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
بیکن 98.2 % بیکن 98.2 %آندره5%

بیکن 98.2 %

۴۵۹,۸۰۱ریال
۴۸۴,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
رویال بیف 98.2 % (اسلایس) رویال بیف 98.2 % (اسلایس)آندره5%

رویال بیف 98.2 % (اسلایس)

۴۱۳,۲۵۰ریال
۴۳۵,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کالباس مرغ وگوشت (بيرشينکن)90% کالباس مرغ وگوشت (بيرشينکن)90%آندره5%
ژامبون فيله بوقلمون 90% ژامبون فيله بوقلمون 90%آندره5%

ژامبون فيله بوقلمون 90%

۲۸۳,۱۰۰ریال
۲۹۸,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
سوسيس کوکتل ويژه 80% 400 گرمی سوسيس کوکتل ويژه 80% 400 گرمیآندره5%
ژامبون فيله گوشت 90% ژامبون فيله گوشت 90%آندره5%

ژامبون فيله گوشت 90%

۳۵۲,۴۵۰ریال
۳۷۱,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
سوجوک 90% سوجوک 90%آندره5%

سوجوک 90%

۴۹۵,۹۰۰ریال
۵۲۲,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید