کالباس

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

23 مورد

تا بر صفحه
 1. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سالامی %90
  Rating:
  0%
  ‎792,000 ریال
  مشاهده سریع
 2. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  پپرونی
  Rating:
  0%
  ‎674,000 ریال
  مشاهده سریع
 3. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  خشک خانواده
  Rating:
  0%
  ‎539,000 ریال
  مشاهده سریع
 4. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  نوروزی
  امتیاز:
  93%
  ‎717,000 ریال
  مشاهده سریع
 5. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کراکف پنیر
  Rating:
  0%
  ‎319,000 ریال
  مشاهده سریع
 6. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  مرغ و قارچ
  Rating:
  0%
  ‎373,000 ریال
  مشاهده سریع
 7. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  مرغ پرسی
  Rating:
  0%
  ‎352,000 ریال
  مشاهده سریع
 8. کراکف دودی
  Rating:
  0%
  ‎484,000 ریال
  مشاهده سریع
 9. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس مرغ
  Rating:
  0%
  ‎299,000 ریال
  مشاهده سریع
 10. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  خشک ممتاز
  Rating:
  0%
  ‎477,000 ریال
  مشاهده سریع
 11. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  خشک دودی
  Rating:
  0%
  ‎583,000 ریال
  مشاهده سریع
 12. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سالامی %80
  Rating:
  0%
  ‎542,000 ریال
  مشاهده سریع
 13. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  فیله مخلوط
  Rating:
  0%
  ‎626,000 ریال
  مشاهده سریع
 14. فیله گوشت
  Rating:
  0%
  ‎729,000 ریال
  مشاهده سریع
 15. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  فیله بوقلمون
  Rating:
  0%
  ‎625,000 ریال
  مشاهده سریع
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

23 مورد

تا بر صفحه